MTG Botlek

mimetheatergroep | mime theatre group

Mime


Klik hier voor een indruk van het werk en de acteurs afkomsig van de mime op Youtube. 

Mime (niet te verwarren met pantomime/ gebaren theater) is een theatervorm waarbij beeld, beweging en ruimte centraal staan. Zoals bij toneelvoorstellingen vaak het script de aanleiding van een voorstelling is, gebruiken mimespelers de kracht van de taal van het lichaam als bron voor het spelen en theatermaken. Mime wordt dan ook wel fysiek theater genoemd.

Voorstellingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan uit een onderzoek naar bepaald gedrag van de mensen om je heen. Tekst wordt in mimevoorstellingen wel gebruikt, maar heeft dan over het algemeen slechts een ondersteunende rol. Hierdoor verschuift de aandacht naar de details in het spel wat spannende situaties op kan leveren.  

Click here for a Youtube-link to actors and performances made by artists from the mimeschool.

Mime (not to mistake for pantomime/ singlanguage theatre) is a theater form that works from image, movement and space. As with traditional theatreplays, the script often is the motive to make a theatrepiece. With mime the actors use the power of bodylanguage as a source for making and playing theatre. That's why mime is also called fysical theatre.

Performances can, for example, originate from studying certain behaviour of people in everyday life. Text is used in mimeperformances, but it generally has a supporting role.This shifts the focus to the subtle way of acting which can cause tensive and exciting situations.